Utställning | Näyttely

Erika Läärä: ‘Don’t wipe off this colour 
15.6. – 11.7. 2013

Galleria Jänis, Åbo | Turku

Färger är den största inspirationen i världen och min utställning lyfter fram färgernas kraft och glädje! Färger är ett mycket viktigt element i mitt liv. Med hjälp av färger kan jag uttrycka mig själv, mina känslor och färgerna gör mig stark och engergisk. Färger bör inte underskattas eller vara rädd för. Man skall lita på dem.

I användningen av färger fascineras jag av att kombinera och hitta harmoni. Färgerna och färganvändingen har sin egen estetik och otroliga kraft, via vilken man kan utrycka sig själv både i klädsel och då man framställer konst.

Jag är på slutrakan av fotografistudier vid Pekka Halonens Akademi och all visuell konst ligger nära mitt hjärta. Som målare är jag självlärd.

72dontwipe1

Värit ovat suurin inspiraatio maailmassa ja näyttelyni juhlistaa värien voimaa ja riemua! Pidän värejä todella tärkeinä elementteinä elämässäni; väreillä pystyn ilmaisemaan itseäni, tunteitani ja ne saavat tuntemaan oloni voimakkaaksi ja energiseksi. Värejä ei pidä vähätellä eikä niitä pidä pelätä, niihin pitää luottaa.

Värien käytössä minua kiehtoo niiden yhdisteleminen ja pyrkimys löytää harmonia. Väreissä ja värinkäytössä on oma estetiikkansa sekä huikeaa voimaa, jonka avulla voi ilmaista itseään niin pukeutumisessa kuin taiteen tekemisessäkin.

Olen loppusuoralla valokuvausopinnoissani Pekka Halosen Akatemiassa ja kaikki visuaaliset taiteet ovat lähellä sydäntäni. Maalarina olen itseoppinut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s