Veckans konstnär Viikon taiteilija

133. Lars Höglund, Tammerfors, Birkaland

Min konstnärliga verksamhet är numera inriktad på digitalgrafik och reliefmålningar.

I reliefmålningar och serigrafier är en seriell tänkande den genomgående principen. Jag utnyttjar konstruktivistiska metoder utan att förbinda mig stelt vid dess tradition. I digitalgrafik använder jag foton och skannade bilder eller med färger gjorda originaler. Jag kombinerar måleriska metoder med grafiskt uttryck och behandlar rörelsens och tidens tematik: fiktiva och faktiska tillståndets eller händelsens förvandling.

Läs mer: http://konstrundan.fi/sv/karta/annan_region/view-59887-1068

Paradisus, 2013.

133. Lars Höglund, Tampere, Pirkanmaa

Toimintani on suuntautunut nykyisin pääasiallisesti reliefimaalauksien, digitaaligrafiikan tekemiseen.

Reliefimaalauksissa ja serigrafioissa toteutan sarjallista ajattelua. Niissä käytän konstruktiivisia periaatteita sitoutumatta kuitenkaan jäykästi metodin perinteeseen. Digitaaligrafiikan mahdollisuuksiin perehtyminen on viime aikoina muodostunut minulle yhä tärkeämmäksi. Teoksien perustana käytän valokuvia ja skannattuja kuvia tai väreillä tehtyjä originaaleja, joita muokkaan tietokoneohjelmilla painovalmiiksi. Teoksissa yhdistän maalauksellisia keinoja graafiseen ilmaisuun.

http://konstrundan.fi/fi/kartta/muu_alue/view-59926-1068

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s