Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Antti H. Raatikainen

Bildkonstnär Antti H. Raatikainens arbetsrum finns i Konstfabriken i Borgå. I sin konst undersöker han samhällets strukturer och människans själsliv. Ärlighet är viktigt för Raatikainen och hans verk kan behandla också obehagliga saker. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hans hemsidor (på finska).

Raatikainen har en utställning på Vitriini i Konstfabriken fram till 4.9.

raatikainen

Vänner som spegel | Ystävät peilinä

Kuvataiteilija Antti H. Raatikaisen työhuone sijaitsee Taidetehtaalla Porvoossa. Taiteessaan hän tutki yhteiskunnan rakenteet ja ihmisen tunne-elämää. Rehellisyys on Raatikaiselle tärkeää ja teokset saattavat tuoda esille epämielyttäviäkin asioita. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Raatikaisella on näyttely Taidetehtaan Vitriinissä 4.9. asti.

Advertisements

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Salla Laurinolli

Bildkonstnär Salla Laurinolli bor och arbetar i Tavastehus. Iakttagelser och upplevelser är viktiga för hennes arbetsprocess. Rörelsen, andningen och att stanna är centralt. De här upplevelserna förändras och överförs till duken efteråt. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida.

Laurinollis utställning i Studio Mältinranta är öppen ännu imorgon.

laurinolli

Nedtyngd av himlen V | Taivaan painama V

Kuvataiteilija Salla Laurinolli asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Työskentelyprosessissa havainnot ja kokemukset ovat hänelle tärkeitä. Liike, hengitys ja pysähtymisen hetki ovat olennaisia. Pysähtymisen jälkeen nämä muuttuvat ja siirtyvät kankaalle. Lisää taiteilijasta osoittessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Laurinollin näyttely Studio Mältinrannassa on auki vielä huomenna.

Dagens konstnärsgrupp | Päivän taiteilijaryhmä: Pot Viapori

Pot Viapori är ett gemensamt arbetsrum för keramiker. Det har funnits på Sveaborg redan i 44 år. Just nu jobbar keramikerna Lotta Grönroos, Johanna Ojanen, Soile Paasonen och Pirjo Pesonen samt glaskonstnär Liisa Ikävalo i arbetsrummet. Mer om Pot Viapori på deras hemsida (på finska och engelska) och på konstrundan.fi.

Ännu det här veckoslutet hinner du se Pot Viaporis sommarutställning! Den är öppen varje dag kl. 12-17.

potviapori

Lotta Grönroos’ alster | Lotta Gröönroosin tuotantoa

Pot Viapori on keraamikkojen yhteistyöhuone. Se on toiminut Suomenlinnassa jo 44 vuotta. Tällä hetkellä työhuoneella työskentelevät keraamikot Lotta Grönroos, Johanna Ojanen, Soile Paasonen ja Pirjo Pesonen sekä lasitaiteilija Liisa Ikävalko. Lisää Pot Viaporista heidän kotisivuilta ja osoitteessa konstrundan.fi.

Vielä tämän viikonlopun aikana ehdit käydä Pot Viaporin kesänäyttelyssä! Se on auki päivittäin klo 12-17.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Henrika Lax

Bildkonstnär Henirka Lax bor och arbetar på Åland. Hon målar, tecknar och skriver. Dessutom drar hon kurser av olika slag. Mer om dem kan du läsa på hennes hemsida och mer om konstnären finns också på konstrundan.fi.

Lax deltar i utställningen Crossings som finns att se på Ahvaland ännu fram till 20.8.

lax

Passage IV | Läpikulku IV

Kuvataiteilija Henrika Lax asuu ja työskentelee Ahvenanmaalla. Hän maalaa, piirtää ja kirjoittaa. Lax vetää erilaisia kursseja, niistä ja hänestä voi lukea enemmän hänen kotisivuilta. Lisää taiteilijasta myös osoittessa konstrundan.fi.

Lax osallistuu näyttelyyn Crossings, joka on esillä Ahvalandissa vielä 20.8. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Seppo Lagom

Bildkonstnär Seppo Lagom bor och arbetar på Gamla Prästgården i Kiikala. Hans färggranna målningar är både föreställande och abstrakta. Lagom ordnar en sommarutställning på Gamla Prästgården som har vernissage 12.8. Utställningen kulminerar med Konstrundan, då en förstås kan besöka konstnärens arbetsrum. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

lagom

12.03.2013 klo 13.21

Kuvataiteilija Seppo Lagom asuu ja työskentelee Kiikalan Vanhassa Pappilassa. Hänen värikkäät taulut ovat sekä esittäviä että abstrakteja. Lagom järjestää kesänäyttelyn, jolla on avajaiset 12.8. Vanhassa Pappilassa. Näyttely huipentuu Konstrundanilla, jolloin tietty voi vierailla taiteilijan työhuoneessakin. Lisää taiteiljasta osoitteessa konstrundan.fi.

KUTSUKORTTI 2016 PAPPILA

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Ossi Lehto

Målaren Ossi Lehto verkar i Vasa. Hans uttryck är abstrakt. I sina verk målar han med och skrapar bort akrylfärg. Han tycker att tid är intressant och det är också ett centralt begrepp i hans konst. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på hans hemsida (på finska).

lehto2

Strömmar | Virtauksia

Ossi Lehto on Vaasassa toimiva maalari. Hänen ilmaisu on abstrakti. Teoksissaan hän maalaa ja raapii akryyliväriä. Aika on hänestä kiinnostavaa ja myös keskeinen aihe taiteessaan. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Isabella Cabral

Bildkonstnär Isabella Cabral kommer från Brasilien och hon har arbetsrum i Hangö, Paris samt i Rio de Janeiro. Hennes verk är realistiska och väldigt noggrant utförda. Lager på lager penslar hon genomskinliga färger. Varje lager måste torka innan hon kan fortsätta måla, därför jobbar Cabral på många verk åt gången. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida.

cabral

Tändstickor | Tulitikkuja

Kuvataiteilija Isabella Cabral on kotoisin Brasiliasta, ja hänellä on työhuoneita Hangossa, Pariisissa sekä Rio de Janeirossa. Hänen teokset ovat realistisia ja hyvin tarkasti maalattuja. Kerros toiseensa jälkeen, hän levittää läpikuultavat maalit. Jokaisen kerroksen täytyy kuivua ennen kuin voi jatkaa maalaamista, siksi Cabralilla on monta teosta menneillään samaan aikaan. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuista.