Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Tiina Tahvanainen

Fotograf Tiina Tahvanainen undersöker enskilda platser och människor. Hon tycker att en sliten yta är mer tilldragande än den perfekta. Tahvanainens arbetsrum finns på Åland och hon jobbar både med konstnärliga och kommersiella arbeten. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på hennes hemsida, där en också kan köpa hennes verk.

tahvanainen

Speglingar | Peilauksia

Valokuvaaja Tiina Tahvanainen tutkii yksittäisiä paikkoja ja ihmisiä. Hänestä kulunut pinta vetää puoleensa enemmän kuin täydellisyys. Tahvanaisen työhuone on Ahvenanmaalla ja hän työskentelee sekä taiteellisesti että kaupallisesti. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuista, mistä voi myös ostaa teoksia.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Henrika Lax

Bildkonstnär Henirka Lax bor och arbetar på Åland. Hon målar, tecknar och skriver. Dessutom drar hon kurser av olika slag. Mer om dem kan du läsa på hennes hemsida och mer om konstnären finns också på konstrundan.fi.

Lax deltar i utställningen Crossings som finns att se på Ahvaland ännu fram till 20.8.

lax

Passage IV | Läpikulku IV

Kuvataiteilija Henrika Lax asuu ja työskentelee Ahvenanmaalla. Hän maalaa, piirtää ja kirjoittaa. Lax vetää erilaisia kursseja, niistä ja hänestä voi lukea enemmän hänen kotisivuilta. Lisää taiteilijasta myös osoittessa konstrundan.fi.

Lax osallistuu näyttelyyn Crossings, joka on esillä Ahvalandissa vielä 20.8. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Minna Öberg

Den åländska konstnären Minna Öberg är inriktad på tid och rum. Materialen och teknikerna varierar, men de relaterar ofta till någon plats.

Du kan vinna Öbergs verk John i Konstrundans lotteri. Läs mer om lotteriet på konstrundan.fi. Mer om konstnären kan du läsa på hennes hemsidor.

Öberg deltar i utställningen Crossings Ahvaland som visas fram till 20.8.

öberg

Tänka själv | Ajattele itse

Ahvenanmaalainen taiteilija Minna Öbergin teokset suuntautuvat aikaan ja tilaan. Materiaalit ja tekniikat vaihtelevat, mutta niillä on usein jokin yhteys paikkaan.

Sinulla on mahdollisuus voittaa Öbergin teos John Konstrundanin arpajaisissa. Lue lisää arpajaisista osoitteessa konstrundan.fi. Lisää taiteilijasta hänen kotisivuilta.

Öberg osallistuu näyttelyyn Crossings, joka on esillä Ahvalandissa 20.8. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Lillan Michelin

Lillan Michelin är bildkonstnär hemma från Sverige. Hon använder sig av många olika material i sina konstverk; masonit och betong hör till favoritmaterialen. Konstnärens ateljé är på Åland. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes egen hemsida.

michelin

Detalj | Yksityiskohta

Lillan Michelin on kuvataiteilija kotoisin Ruotsista. Hän käyttää erilaisia materiaaleja taideteoksissaan; masoniitti ja betoni kuuluvat suosikkimateriaaleihin. Taiteilijan ateljee sijaitsee Ahvenanmaalla. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen omista kotisivuista (englanniksi ja ruotsiksi).

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Edward Johansson

Edward Johansson, som är grafisk formgivare, grundade företaget Ahvaland 2014. Samma år återvände han till Åland med gammal tryckutrustning och nu gör han grafik och tryck med traditionella metoder. Utöver bly och trä använder han linoleum och fotopolymer för att göra relieftryck. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på Ahvalands hemsidor (på engelska).

På Ahvaland visas nu sommarutställningen Crossings, där bland annat Konstrundandeltagarnas Henrika Lax’, Tiina Tahvanainens och Minna Öbergs verk är med. Utställningen visas fram till 20.8.

johansson

Graafinen muotoilija Edward Johansson perusti yrityksen Ahvaland 2014. Hän palasi Ahvenanmaalle samana vuotena vanhoilla painokoneilla ja tekee nyt grafiikkaa ja painokuvia perinteisin menetelmin. Puun ja lyijyn lisäksi hän käyttää lineoleumia ja fotopolymeerejä reliefipainon aikaansaamiseksi. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja ajankohtaista Ahvalandin kotisivuilta (englanniksi).

Ahvalandissa on nyt kesänäyttely Crossings, jossa muun muaassa Konstrundan-osallistujien Henrika Laxin, Tiina Tahvanaisen ja Minna Öbergin teokset esillä. Näyttely on esillä 20.8. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Hannele Ögård-Forsman

Hannele Ögård-Forsman är bildkonstnär och konsthantverkare som bor och jobbar på Åland. Hennes konst har fötts ur ett intresse för vardagen och alla detaljer i omgivningen. Att skapa är hennes drivkraft, livsinställning och hennes sätt att tolka och förmedla. Mer om konstnären på konstrundan.fi. Du kan följa med aktuella händelser på hennes blogg.

ögård-forsman

Frieriet | Kosinta

Hannele Ögård-Forsman on kuvataiteilija ja taidekäsityöläinen, joka asuu ja työskentelee Ahvenanmaalla. Hänen taide syntyy kiinnostuksesta arkipäivään ja yksityiskohtien rikkaudesta. Luominen on hänen käyttövoimaansa, hänen asenteensa elämään ja hänen tapaansa tulkita ja välittää. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja ajankohtaiset tapahtumat hänen blogista (ruotsiksi).

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Olle Törnqvist

Bildkonstnär Olle Törnqvist målar, gör skulpturer och objekt. Verken behandlar ofta skärgården och båtliv. Törnqvist bor och verkar på Åland. Mer om konstnären och bilder på verken finns på konstrundan.fi.

Törnqvist är aktuell med utställningen Betraktat Skeppargården Pellas. Utställningen är öppen 11.6-31.8.

törnqvist.jpg

Segel – Slätholm | Purje – Slätholm

Kuvataiteilija Olle Törnqvist maalaa, tekee veistoksia ja objekteja. Teokset liityvät usein saaristoon ja veneilyyn. Törnqvist asuu ja työskentelee Ahvenanmaalla. Lisää taiteiljasta ja kuvia hänen teoksista osoitteessa konstrundan.fi.

Törnqvist osallistuu näyttelyyn Betraktat Pellaksen tilalla 11.6.-31.8. (Linkit ohjautuvat ruotsinkielisiin sivuihin.)