Dagens konstnär | Päivän taiteilja: Kaisu Lundelin

Bildkonstnär Kaisu Lundelins uttryck är både föreställande och abstrakt. Hennes sätt att måla hänger samman med att stanna upp; hon följer olika stigar och gör medvetna val under processen. Lundelins arbetsrum finns i Tölö i Helsingfors. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

Lundelin har en utställning på Galleri Hörnet i Konstfabriken i Borgå fram till 4.9.

lundelin

Spegling | Heijastus

Kuvataiteilja Kaisu Lundelinin ilmaisu on sekä esittävä että abstrakti. Hänen tekeminen liityy pysähtymiseen; hän seuraa erilaisia polkuja ja tekee valintoja prosessin aikana. Lundelinin työhuone sijaitsee Töölössä Helsingissä. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi.

Lundelinilla on näyttely Galleria Kulmassa Taidetehtaassa Porvoossa 4.9. asti.

Dagens konstnärsgrupp | Päivän taiteilijaryhmä: Pot Viapori

Pot Viapori är ett gemensamt arbetsrum för keramiker. Det har funnits på Sveaborg redan i 44 år. Just nu jobbar keramikerna Lotta Grönroos, Johanna Ojanen, Soile Paasonen och Pirjo Pesonen samt glaskonstnär Liisa Ikävalo i arbetsrummet. Mer om Pot Viapori på deras hemsida (på finska och engelska) och på konstrundan.fi.

Ännu det här veckoslutet hinner du se Pot Viaporis sommarutställning! Den är öppen varje dag kl. 12-17.

potviapori

Lotta Grönroos’ alster | Lotta Gröönroosin tuotantoa

Pot Viapori on keraamikkojen yhteistyöhuone. Se on toiminut Suomenlinnassa jo 44 vuotta. Tällä hetkellä työhuoneella työskentelevät keraamikot Lotta Grönroos, Johanna Ojanen, Soile Paasonen ja Pirjo Pesonen sekä lasitaiteilija Liisa Ikävalko. Lisää Pot Viaporista heidän kotisivuilta ja osoitteessa konstrundan.fi.

Vielä tämän viikonlopun aikana ehdit käydä Pot Viaporin kesänäyttelyssä! Se on auki päivittäin klo 12-17.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Erja Alander

Bildkonstnär Erja Alander gör digitala bilder med padda. Verken föds ur olika lager, med olika penselalternativ och strukturer. Att skapa är experimentellt för henne och verken görs spontant. Mer om konstnären på konstrundan.fi. Du kan också följa med hennes blogg Viva la Viiva! (på finska).

alander

Miss Galaxy 1

Kuvataiteilija Erja Alander tekee digitaalisia kuvia käyttäen tablettia. Teokset syntyvät eri kerroksista, erilaisilla siveltimillä ja struktuureilla. Hänelle tekeminen on kokeellista ja teokset syntyvät spontaanisesti. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi. Voit myös seurata taiteilijan blogia Viva la Viiva!

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Leena Räsänen

Bildkonstnär Leena Räsänen jobbar i Studio Laippa i Kasåkerns Konstkvarter. I sina verka använder hon sig främst av olje- och akrylfärger. Verken behandlar människan, vad människan består av och hur människan ser ut inuti vid olika tillfällen. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes egna hemsidor.

räsänen

Runt omkring | Ympäri

Kuvataiteilija Leena Räsänen työskentelee Studio Laipassa Roihupellon Taidekorttelissa. Hän käyttää enimmäksen öljy- ja akryylimaaleja teoksissaan. Teokset käsittelevät ihmistä, mistä ihminen koostuu ja miltä ihminen näyttää sisältä milloinkin. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen omista kotisivuista.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Hanna Holma

Grafikern Hanna Holma jobbar i Helsingfors. Bild och text sammanförs i hennes verk. Kännetecknande för dem är både humor och mörkare toner. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida (på finska och engelska). Aktuella nyheter finns att läsa på hennes blogg (på finska).

Holma deltar i Finlands Konstgrafikers sommarutställning Summer Prints, som visas i Galleria G fram till 23.7 och i utställningen Let it Grow Konstnärsgillet i Helsingfors’ Taidelainaamo fram till 31.7. Det här veckoslutet deltar hon också i Kuvataiteen Kesätori Taidekeskus Purnu.

holma

Det nya föds | Uuden synty

Hanna Holma on taidegraafikko, joka työskentelee Helsingissä. Hänen teoksissaan yhdistyvät kuvat ja teksti. Sekä huumori että syvemmät sävyt ovat ominaisia Holman teoksille. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta. Ajankohtaiset asiat taiteilijan blogista.

Holma osallistuu Suomen Taidegraafikoiden kesänäyttelyyn Summer Prints, joka on esillä Galleria G:ssä 23.7. asti ja näyttelyyn Let it Grow Helsingin taiteilijaseuran Taidelainaamossa 31.7. Tänä viikonloppuna hän osallistuu myös Kuvataiteen Kesätoriin Taidekeskus Purnussa.

Dagens konstnärer | Päivän taiteilijat: Ilse Lindqvist och Yrsa Ranki

Ilse Lindqvist och Yrsa Ranki har företaget ArtGlassCenter tillsammans. De började samarbeta med konstglas för tio år sedan. Nu gör de konst- och designglas i Helsingfors. Ljusets påverkan på glaset inspirerar planeringsarbetet och de leker med olika ytor och färgkombinationer. Mer om konstnärerna på konstrundan.fi och på ArtGlassCenters hemsida.

Ilse Lindqvistillä ja Yrsa Rankilla on ArtGlassCenter-yritys yhdessä. He alkoivat työskennellä yhdessä lasitaiteen parissa kymmenen vuotta sitten. Nyt he valmistavat taide- ja designlasia Helsingissä. Valon vaikutus lasiin inspiroi suunnittelutyötä ja he leikkivät erilaisilla pintaratkaisuilla ja väriyhdistelmillä. Lisää taiteilijoista osoitteessa konstrundan.fi ja ArtGlassCenterin kotisivuilta.