Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Eija Koski

Himmelist Eija Koskis arbetsrum finns i Veikars. Hon förtrollades av himlar redan som barn och nu får hon arbeta med att göra dem. Koskis andra bok om himlar kommer ut i Finland 30.9. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på hennes hemsida.

Bloggen The Waves we Make intervjuade nyligen Koski med anledning av himmelboken.

koski

Himmelisti Eija Kosken työhuone sijaitsee Veikkaalassa. Himmelin lumo hän löysi jo lapsena, ja nyt hän tekee niitä työksekseen. Kosken toinen himmelikirja julkaistaan Suomessa 30.9. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Blogi The Waves we Make haastatteli Koskea himmelikirjasta (ruotsiksi).

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Minna Tuohisto-Kokko

Glaskonstnär Minna Tuohisto-Kokko bor och arbetar i Koskenkorva. Hon fascineras av glasets livlighet och känslighet. Hon planerar och framställer sina verk från början till slut. Glaset tycker hon är intressant också för att det är ett så utmanande material. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsidor (på finska och engelska).

Tuohisto-Kokko deltar i en utställning som visas på Finlands glasmuseum fram till 31.12.

t-k

Happiness

Lasitaiteilija Minna Tuohisto-Kokko asuu ja työskentelee Koskenkorvassa. Häntä kiehtoo lasin elävyys ja herkkyys. Tuohisto-Kokko suunnittele ja valmistaa teokset alusta loppuun ja lasi on hänelle mielenkiintoinen materiaali myös sen haastavuuden takia. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Tuohisto-Kokko osallistuu näyttelyyn, joka on esillä Suomen lasimuseossa 31.12. asti.

tuohisto-kokko

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Ossi Lehto

Målaren Ossi Lehto verkar i Vasa. Hans uttryck är abstrakt. I sina verk målar han med och skrapar bort akrylfärg. Han tycker att tid är intressant och det är också ett centralt begrepp i hans konst. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på hans hemsida (på finska).

lehto2

Strömmar | Virtauksia

Ossi Lehto on Vaasassa toimiva maalari. Hänen ilmaisu on abstrakti. Teoksissaan hän maalaa ja raapii akryyliväriä. Aika on hänestä kiinnostavaa ja myös keskeinen aihe taiteessaan. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Niina Keltamäki

Konsthantverkare Niina Keltamäki bor och arbetar i Koskenkorva. Hon gör papper på traditionellt vis. Pappret blir till produkter, böcker och kort. Utöver papperskonst använder hon sig också av tekniker som hör textilkonsten och grafiken till. Mer om konstnären på konstrundan.fi och det mesta aktuella finns på hennes blogg (på finska).

keltamäki

Människoskal | Ihmisten kuoret

Taidekäsityöläinen Niina Keltamäki asuu ja työskentelee Koskenskorvassa. Hän valmistaa paperia perinteisin menetelmin. Paperista hän tekee tuotteita, kirjoja ja kortteja. Paperitaiteen lisäksi hän käyttää myös tekstiilitaiteen ja taidegrafiikan tekniikoita. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja ajankohtaiset asiat hänen blogista.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Kaj Smeds

Bildkonstnär Kaj Smeds, som bor i Solf, målar både föreställande och abstrakt. Teknikerna han använder sig av är serigrafi, akryl, akvarell och kollage. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på hans hemsida.

Smeds deltar i en utställning som visas på Stundars fram till 15.8. Konstrutten i Solf ordnas 24.7.

smeds

Näckrosor | Lumpeita

Sulvassa asuva kuvataiteilija Kaj Smeds malaa sekä esittäviä että abstrakteja kuvia. Hänen tekniikat ovat serigrafia, akryyli, akvarelli ja kollaasi. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuista.

Smeds osallistuu näyttelyyn, joka on esillä 15.8. asti, Stundarsissa. Sulvassa järjestetään taidereitti 24.7.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Timo Konttinen

Bildkonstnär Timo Konttinen bor och arbetar i Jakobstad. Han har konstprojektet 365, där han gör ett konstverk om dagen. Från början skulle projektet hålla på ett år, men nu är han redan inne på tredje året. Konttinen målar och tecknar, men gör också verk i metallgrafik. Förra hösten började han på magisterprogrammet Entrepreneurship in the Arts på Yrkeshögskolan Novia och nyligen publicerade han sin nya hemsida: timokonttinen.com. Mer om konstnären också på konstrundan.fi.

konttinen

1054/365 Minna

Kuvataitelija Timo Konttinen asuu ja työskentelee Pietarissa. Hänellä on käynnissä taideprojekti 365, jossa hän tekee yhden taideteoksen joka päivä. Aluksi projekti piti kestää vuoden, mutta nyt on jo kolmas vuosi meneillään. Konttinen maalaa ja piirtää, mutta joskus hän valmistaa teoksia myös metalligrafiikkasta. Viime syksyllä taiteilija aloitti maisteriopinnot Entreprenurship in the Arts -ohjelmassa ammattikorkeakoulussa Noviassa ja hän on juuri julkaissut uudet kotisivut: timokonttinen.com. Lisää taiteilijasta myös osoitteessa konstrundan.fi.