Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Antti H. Raatikainen

Bildkonstnär Antti H. Raatikainens arbetsrum finns i Konstfabriken i Borgå. I sin konst undersöker han samhällets strukturer och människans själsliv. Ärlighet är viktigt för Raatikainen och hans verk kan behandla också obehagliga saker. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hans hemsidor (på finska).

Raatikainen har en utställning på Vitriini i Konstfabriken fram till 4.9.

raatikainen

Vänner som spegel | Ystävät peilinä

Kuvataiteilija Antti H. Raatikaisen työhuone sijaitsee Taidetehtaalla Porvoossa. Taiteessaan hän tutki yhteiskunnan rakenteet ja ihmisen tunne-elämää. Rehellisyys on Raatikaiselle tärkeää ja teokset saattavat tuoda esille epämielyttäviäkin asioita. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Raatikaisella on näyttely Taidetehtaan Vitriinissä 4.9. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Pia Sirén

Bildkonstnär Pia Sirén har arbetsrum i ett gammalt mejeri i Lovisa tillsammans med Kati Rapia och Ilona Valkonen. Hon gör installationer och skulpturer i mixed media. I verken understryker hon det konstgjorda och temporära i den urbana miljön. Som material i verken använder hon byggnadsmaterial, verktyg och annat en hittar i järnaffären. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida (på engelska).

Sirén deltar i grupputställningen Salon de Porveaux med bland andra Nelli Nio. Utställningen visas på Konstfabriken i Borgå fram till 7.8. Hon medverkar också i Taidekeskus Purnus sommarutställning, också den öppen till och med 7.8.

siren

Toppen | Huippu

Kuvataiteilija Pia Sirénillä on työtila, joka hän jakaa Kati Rapian ja Ilona Valkosen kanssa, vanhassa meijerissä Loviisassa. Hän tekee installaatioita ja veistoksia sekatekniikasta. Teoksissaan hän painottaa kaupunkiympäristön keinotekoisuus ja hetkellisyys. Materiaaleina on rakennusmateriaalit, työkalut ja muita asioita mitä saa rautakaupasta. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta (englanniksi).

Sirén osallistuu ryhmänäyttelyyn Salon de Porveaux muun muuassa Nelli Nion kanssa. Näyttely on esillä Porvoon Taidetehtaalla 7.8. asti. Hänet valittiin myös osallistumaan Taidekeskus Purnuun kesänäyttelyyn, joka on auki 7.8. asti sekin.

 

Dagens konstnär | Päivän taiteilja: Nelli Nio

Bildkonstnär Nelli Nio bor och verkar i Borgå. Hennes konst behandlar individens förhållande till samhället och människans distansering från naturen. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

Nelli Nio deltar i grupputställningen Salon de Porveaux tillsammans med bland andra Pia Sirén. Utställningen visas på Konstfabriken i Borgå fram till 7.8.

nio

Dagsfjärilar | Päiväperhot

Kuvataiteilija Nelli Nio asuu ja työskentelee Porvoossa. Taiteessaan hän käsittelee yksilön suhde yhteisöön ja ihmisen erkaantumista luonnosta. Lisää taiteilijsta osoitteeessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuista.

Nelli Nio osallistuu ryhmänäyttelyyn Salon de Porveaux muun muuassa Pia Sirénin kanssa. Näyttely on esillä Porvoon Taidetehtaalla 7.8. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Iida Vanttaja

Iida Vanttaja är en mångsysslare inom konsten. Efter att ha utbildat sig till bildkonstnär fortsatte hon studera till dockmakare för teater. Via det blev hon bekant med andra områden inom teater. Vanttaja besöker Galleri Postbacken under Konstrundan. Hon har också en utställning där fram till 7.8. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsidor (på finska).

vanttaja

Alkemisten | Alkemisti

Iida Vanttaja on taiteen monitekijä. Kuvataiteilijan koulutuksen jälkeen hän opiskeli teatterinukentekijäksi. Sen kautta hän tutustui myös teatterin muihin alueisiin. Vanttaja vierailee Galleria Postimäellä Konstrundanin aikana. Hänellä on myös näyttely siellä 7.8. asti. Lisää taiteilijasta osoitteeessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Terttu Schroderus-Gustafsson

Bildkonstnär Terttu Schroderus-Gustafsson målar helst i olja, men gör också tempera- och akvarellmålningar samt använder sig av andra tekniker. Målar gör hon på olika underlag, så som på duk, sten och mahogny. Ljus och färger är hennes största inspirationskälla. Motiven varierar från karga nordiska landskap till söderns färgmättade glöd. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsidor.

Schroderus-Gustafsson upprätthåller Galleri ArtMarina om somrarna. Galleriet hade säsongsöppning förra veckan med Schroderus-Gustafssons egen 30-årsjubileumsutställning som konstnär. Besöksadress och öppethållningstider finns på galleriets hemsidor.

schroderus-gustafsson

Frostblommor | Jääkukat

Kuvataiteilija  Terttu Schroderus-Gustafsson maalaa mieluiten öljyväreillä, mutta tekee myös tempera- ja akvarellimaalauksia, sekä muilla tekniikoilla. Maalaukset syntyvät kankaalle, kivelle ja mahongille. Valot ja värit ovat hänelle suurin inspiraatiolähde. Maalausten aiheet vaihtelevat pohjoisen väkevistä maisemista etelän värikylläiseen hehkuun. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Schroderus-Gustafsson ylläpitää kesäisin Galleria ArtMarina, jolla oli sesonkiavajaiset viime viikolla. Kesän ensimmäinen näyttely on Schroderus-Gustafssonin oma 30-vuotistaiteilijajuhlanäyttely. Gallerian osoite ja aukioloajat sen kotisivuilta.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Ville Laurinkoski

Bildkonstnär Ville Laurinkoski gör videon, målningar och performanser. Laurinkoskis konst bottnar i teori och filosofi. Med sin konst uttrycker han fenomen som annars är svåra att förmedla. Mer om konstnären på www.konstrundan.fi.

Laurinkoski deltar i sommarutställningen på Gumbostrand som visas till och med 4.9. Mer om utställningen på Gumbostrands hemsidor och Facebook.

laurinkoski

Översvämning | Tulva

Kuvataiteilija Ville Laurinkoski tekee videoita, maalauksia ja performansseja. Laurinkosken taide perustuu vahvasti teoriaan ja filosofiaan. Taiteellaan hän ilmaisee ilmiöitä, joita on muuten hankala välittää. Lisää taiteilijasta osoitteessa www.konstrundan.fi.

Laurinkoski osallistuu Gumbostrandin kesänäyttelyyn, joka on esillä 4.9. asti. Lisää näyttelystä Gumbostrandin kotisivuilta ja Facebookissa.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Annika Bergvik-Forsander

Annika Bergvik-Forsander är en mångsidig konstnär. Hon bland annat tecknar, målar och gör kollage. Verken är inspirerade av historia, konsthistoria, psykologi, social växelverkan och människans relation till tid. Mer om konstnären finns på www.konstrundan.fi och hennes hemsidor.

Bergvik-Forsander har en utställning, The Comfort of Geometry, på Borgå konsthall fram till 5.6, det vill säga ännu den här veckan.

bergvik-forsander

The Comfort of Geometry II

Annika Bergvik-Forsander on monipuolinen taiteilija. Hän piirtää, maalaa ja tekee kollaaseja ym. Työt saavat vaikutteita historiasta, taidehistoriasta, psykologiasta, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja ihmisen suhteesta aikaan. Lisää taiteilijasta osoitteessa www.konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Bergvik-Forsanderilla on näyttely The Comfort of Geometry Porvoon taidehallissa 5.6. asti, eli vielä tämän viikon aikana.