Dagens konstnär | Päivän taiteilja: Kaisu Lundelin

Bildkonstnär Kaisu Lundelins uttryck är både föreställande och abstrakt. Hennes sätt att måla hänger samman med att stanna upp; hon följer olika stigar och gör medvetna val under processen. Lundelins arbetsrum finns i Tölö i Helsingfors. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

Lundelin har en utställning på Galleri Hörnet i Konstfabriken i Borgå fram till 4.9.

lundelin

Spegling | Heijastus

Kuvataiteilja Kaisu Lundelinin ilmaisu on sekä esittävä että abstrakti. Hänen tekeminen liityy pysähtymiseen; hän seuraa erilaisia polkuja ja tekee valintoja prosessin aikana. Lundelinin työhuone sijaitsee Töölössä Helsingissä. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi.

Lundelinilla on näyttely Galleria Kulmassa Taidetehtaassa Porvoossa 4.9. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Helena Tuura

Helena Tuura är bildkonstnär, som bor och arbetar i Suomusjärvi i Salo. Människan har alltid varit central i hennes konst, även om den ibland avbildats helt abstrakt. Nuförtiden använder Tuura krita och penna och mänskliga former är synliga igen. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida (på finska).

Tuuras sommarutställning i Viljo Hurmeen ateljeekoti är öppen ännu den här veckan.

tuura

I famnen | Sylissä

Helena Tuura on kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Suomusjärvellä Salossa. Ihminen on aina ollut keskeinen hänen taiteessaan, vaikka joskus kokonaan abstraktisesti kuvattu. Nykyään Tuura käyttää liitua ja kynää ja ihmisen muodot ovat taas näkyvissä teoksissa. Lisää taiteilijasta osoittessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilla.

Tuuran kesänäyttely Viljo Hurmeen ateljeekodissa on avoinna vielä tämän viikon ajan.

636028801421679737 (1)

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Minna Tuohisto-Kokko

Glaskonstnär Minna Tuohisto-Kokko bor och arbetar i Koskenkorva. Hon fascineras av glasets livlighet och känslighet. Hon planerar och framställer sina verk från början till slut. Glaset tycker hon är intressant också för att det är ett så utmanande material. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsidor (på finska och engelska).

Tuohisto-Kokko deltar i en utställning som visas på Finlands glasmuseum fram till 31.12.

t-k

Happiness

Lasitaiteilija Minna Tuohisto-Kokko asuu ja työskentelee Koskenkorvassa. Häntä kiehtoo lasin elävyys ja herkkyys. Tuohisto-Kokko suunnittele ja valmistaa teokset alusta loppuun ja lasi on hänelle mielenkiintoinen materiaali myös sen haastavuuden takia. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Tuohisto-Kokko osallistuu näyttelyyn, joka on esillä Suomen lasimuseossa 31.12. asti.

tuohisto-kokko

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Camilla Moberg

Camilla Moberg är industriell designer, vars arbetsrum och galleri finns i Fiskars. Moberg arbetar med glas och är känd för sina starka former och färger. Både bruksföremål och konstverk hör till hennes produktion. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes egen hemsida.

Moberg deltar i Onomas utställning Tillväxt i Fiskars fram till 25.9.

moberg

Blink, champagneglas – samppanjalasi

Camilla Moberg on teollinen muotoilija, jolla on työhuone ja galleria Fiskarissa. Moberg työskentelee lasin parissa ja hänet tunnetaan vahvoista muotoista ja väreistä. Hänen tuotantoon kuuluvat sekä käyttöesineet että taideteokset. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen omilta kotisivuilta.

Moberg osallistuu Onoman kesänäyttelyyn Kasvu, joka on esillä vielä 25.9. asti Fiskarissa.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Antti H. Raatikainen

Bildkonstnär Antti H. Raatikainens arbetsrum finns i Konstfabriken i Borgå. I sin konst undersöker han samhällets strukturer och människans själsliv. Ärlighet är viktigt för Raatikainen och hans verk kan behandla också obehagliga saker. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hans hemsidor (på finska).

Raatikainen har en utställning på Vitriini i Konstfabriken fram till 4.9.

raatikainen

Vänner som spegel | Ystävät peilinä

Kuvataiteilija Antti H. Raatikaisen työhuone sijaitsee Taidetehtaalla Porvoossa. Taiteessaan hän tutki yhteiskunnan rakenteet ja ihmisen tunne-elämää. Rehellisyys on Raatikaiselle tärkeää ja teokset saattavat tuoda esille epämielyttäviäkin asioita. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Raatikaisella on näyttely Taidetehtaan Vitriinissä 4.9. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Salla Laurinolli

Bildkonstnär Salla Laurinolli bor och arbetar i Tavastehus. Iakttagelser och upplevelser är viktiga för hennes arbetsprocess. Rörelsen, andningen och att stanna är centralt. De här upplevelserna förändras och överförs till duken efteråt. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida.

Laurinollis utställning i Studio Mältinranta är öppen ännu imorgon.

laurinolli

Nedtyngd av himlen V | Taivaan painama V

Kuvataiteilija Salla Laurinolli asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Työskentelyprosessissa havainnot ja kokemukset ovat hänelle tärkeitä. Liike, hengitys ja pysähtymisen hetki ovat olennaisia. Pysähtymisen jälkeen nämä muuttuvat ja siirtyvät kankaalle. Lisää taiteilijasta osoittessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Laurinollin näyttely Studio Mältinrannassa on auki vielä huomenna.