Dagens konstnär | Päivän taiteilja: Kaisu Lundelin

Bildkonstnär Kaisu Lundelins uttryck är både föreställande och abstrakt. Hennes sätt att måla hänger samman med att stanna upp; hon följer olika stigar och gör medvetna val under processen. Lundelins arbetsrum finns i Tölö i Helsingfors. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

Lundelin har en utställning på Galleri Hörnet i Konstfabriken i Borgå fram till 4.9.

lundelin

Spegling | Heijastus

Kuvataiteilja Kaisu Lundelinin ilmaisu on sekä esittävä että abstrakti. Hänen tekeminen liityy pysähtymiseen; hän seuraa erilaisia polkuja ja tekee valintoja prosessin aikana. Lundelinin työhuone sijaitsee Töölössä Helsingissä. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi.

Lundelinilla on näyttely Galleria Kulmassa Taidetehtaassa Porvoossa 4.9. asti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s