Dagens konstnär | Päivän taiteilja: Kaisu Lundelin

Bildkonstnär Kaisu Lundelins uttryck är både föreställande och abstrakt. Hennes sätt att måla hänger samman med att stanna upp; hon följer olika stigar och gör medvetna val under processen. Lundelins arbetsrum finns i Tölö i Helsingfors. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

Lundelin har en utställning på Galleri Hörnet i Konstfabriken i Borgå fram till 4.9.

lundelin

Spegling | Heijastus

Kuvataiteilja Kaisu Lundelinin ilmaisu on sekä esittävä että abstrakti. Hänen tekeminen liityy pysähtymiseen; hän seuraa erilaisia polkuja ja tekee valintoja prosessin aikana. Lundelinin työhuone sijaitsee Töölössä Helsingissä. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi.

Lundelinilla on näyttely Galleria Kulmassa Taidetehtaassa Porvoossa 4.9. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Tiina Tahvanainen

Fotograf Tiina Tahvanainen undersöker enskilda platser och människor. Hon tycker att en sliten yta är mer tilldragande än den perfekta. Tahvanainens arbetsrum finns på Åland och hon jobbar både med konstnärliga och kommersiella arbeten. Mer om konstnären på konstrundan.fi och på hennes hemsida, där en också kan köpa hennes verk.

tahvanainen

Speglingar | Peilauksia

Valokuvaaja Tiina Tahvanainen tutkii yksittäisiä paikkoja ja ihmisiä. Hänestä kulunut pinta vetää puoleensa enemmän kuin täydellisyys. Tahvanaisen työhuone on Ahvenanmaalla ja hän työskentelee sekä taiteellisesti että kaupallisesti. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuista, mistä voi myös ostaa teoksia.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Helena Tuura

Helena Tuura är bildkonstnär, som bor och arbetar i Suomusjärvi i Salo. Människan har alltid varit central i hennes konst, även om den ibland avbildats helt abstrakt. Nuförtiden använder Tuura krita och penna och mänskliga former är synliga igen. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida (på finska).

Tuuras sommarutställning i Viljo Hurmeen ateljeekoti är öppen ännu den här veckan.

tuura

I famnen | Sylissä

Helena Tuura on kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Suomusjärvellä Salossa. Ihminen on aina ollut keskeinen hänen taiteessaan, vaikka joskus kokonaan abstraktisesti kuvattu. Nykyään Tuura käyttää liitua ja kynää ja ihmisen muodot ovat taas näkyvissä teoksissa. Lisää taiteilijasta osoittessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilla.

Tuuran kesänäyttely Viljo Hurmeen ateljeekodissa on avoinna vielä tämän viikon ajan.

636028801421679737 (1)

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Antti H. Raatikainen

Bildkonstnär Antti H. Raatikainens arbetsrum finns i Konstfabriken i Borgå. I sin konst undersöker han samhällets strukturer och människans själsliv. Ärlighet är viktigt för Raatikainen och hans verk kan behandla också obehagliga saker. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hans hemsidor (på finska).

Raatikainen har en utställning på Vitriini i Konstfabriken fram till 4.9.

raatikainen

Vänner som spegel | Ystävät peilinä

Kuvataiteilija Antti H. Raatikaisen työhuone sijaitsee Taidetehtaalla Porvoossa. Taiteessaan hän tutki yhteiskunnan rakenteet ja ihmisen tunne-elämää. Rehellisyys on Raatikaiselle tärkeää ja teokset saattavat tuoda esille epämielyttäviäkin asioita. Lisää taiteilijasta osoitteessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Raatikaisella on näyttely Taidetehtaan Vitriinissä 4.9. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Salla Laurinolli

Bildkonstnär Salla Laurinolli bor och arbetar i Tavastehus. Iakttagelser och upplevelser är viktiga för hennes arbetsprocess. Rörelsen, andningen och att stanna är centralt. De här upplevelserna förändras och överförs till duken efteråt. Mer om konstnären på konstrundan.fi och hennes hemsida.

Laurinollis utställning i Studio Mältinranta är öppen ännu imorgon.

laurinolli

Nedtyngd av himlen V | Taivaan painama V

Kuvataiteilija Salla Laurinolli asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Työskentelyprosessissa havainnot ja kokemukset ovat hänelle tärkeitä. Liike, hengitys ja pysähtymisen hetki ovat olennaisia. Pysähtymisen jälkeen nämä muuttuvat ja siirtyvät kankaalle. Lisää taiteilijasta osoittessa konstrundan.fi ja hänen kotisivuilta.

Laurinollin näyttely Studio Mältinrannassa on auki vielä huomenna.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Henrika Lax

Bildkonstnär Henirka Lax bor och arbetar på Åland. Hon målar, tecknar och skriver. Dessutom drar hon kurser av olika slag. Mer om dem kan du läsa på hennes hemsida och mer om konstnären finns också på konstrundan.fi.

Lax deltar i utställningen Crossings som finns att se på Ahvaland ännu fram till 20.8.

lax

Passage IV | Läpikulku IV

Kuvataiteilija Henrika Lax asuu ja työskentelee Ahvenanmaalla. Hän maalaa, piirtää ja kirjoittaa. Lax vetää erilaisia kursseja, niistä ja hänestä voi lukea enemmän hänen kotisivuilta. Lisää taiteilijasta myös osoittessa konstrundan.fi.

Lax osallistuu näyttelyyn Crossings, joka on esillä Ahvalandissa vielä 20.8. asti.

Dagens konstnär | Päivän taiteilija: Seppo Lagom

Bildkonstnär Seppo Lagom bor och arbetar på Gamla Prästgården i Kiikala. Hans färggranna målningar är både föreställande och abstrakta. Lagom ordnar en sommarutställning på Gamla Prästgården som har vernissage 12.8. Utställningen kulminerar med Konstrundan, då en förstås kan besöka konstnärens arbetsrum. Mer om konstnären på konstrundan.fi.

lagom

12.03.2013 klo 13.21

Kuvataiteilija Seppo Lagom asuu ja työskentelee Kiikalan Vanhassa Pappilassa. Hänen värikkäät taulut ovat sekä esittäviä että abstrakteja. Lagom järjestää kesänäyttelyn, jolla on avajaiset 12.8. Vanhassa Pappilassa. Näyttely huipentuu Konstrundanilla, jolloin tietty voi vierailla taiteilijan työhuoneessakin. Lisää taiteiljasta osoitteessa konstrundan.fi.

KUTSUKORTTI 2016 PAPPILA